Đang xử lý.....

Thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, kỳ thi ngày 21-22/9/2022 

XEM CHI TIẾT.

► DANH SÁCH ... XEM CHI TIẾT.

loading....