Đang xử lý.....

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023 Trình độ Thạc sĩ - Khóa 29 (2021-2023) - Thời gian thi: Từ 10...

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài...

Lịch thi học kỳ I - năm học 2022-2023 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 29B và K30A (Thời gian thi: T...

Thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nướ...

Thông báo Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho n...

Thu học phí các lớp liên thông vừa làm vừa học, học tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN đợt 2 năm 2022

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2022

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo; Sơ đồ kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ & hợp tác quốc tế năm...

Thông báo Thu học phí học viên sau đại học

Chương trình Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ (Ngày 22 tháng 4 năm 2022)

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 (Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 28 (2020-2022) - Thời gian th...

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2021 - 2022 (Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 28(2020-2022) Thời gian T...

Thông báo Lịch bảo vệ luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Tâm lý - Giáo dục ̣̣̣- Từ ngày 23/12 đến 2...

Thông báo Lịch bảo vệ luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Địa lý - Chiều 25/12/2021