Đang xử lý.....

Giới thiệu về khoa 

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

1. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ

- Địa chỉ: Phòng 313, Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm,

  Số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02083.653.941

- Email: ece@tnue.edu.vn

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Giáo dục Mầm non trước đây là Khoa Đào tạo giáo viên mầm non - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 489/QĐ-TCCB-ĐHTN ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên có nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học cho các tỉnh Miền bắc Việt Nam.

Khi thành lập, cơ cấu tổ chức của Khoa có Ban Chủ nhiệm khoa, chưa có giảng viên cơ hữu. Việc thực hiện chương trình đào tạo trong những năm đầu chủ yếu theo sự phối hợp chuyên môn với các đơn vị đào tạo trong Trường. Sau đó, Khoa được Nhà trường điều động cán bộ giảng viên từ các khoa khác sang công tác hoặc tuyển dụng mới cán bộ gắn với đặc thù chuyên ngành đào tạo để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đến nay, sau 15 năm thành lập, Khoa có 27 cán bộ giảng viên, trong đó có 02/26 giảng viên có trình độ Phó giáo sư, 13/26 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 13/26 giảng viên có trình độ thạc sĩ (7 giảng viên đang học nghiên cứu sinh).

Đến nay, Khoa đã đào tạo trên 2.500 sinh viên hệ chính quy (có 20 sinh viên nước ngoài) và 15.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học; thực hiện bồi dưỡng nâng chuẩn nghề nghiệp cho hơn 10.000 giáo viên cấp học mầm non trên phạm vi cả nước. Khoa đang tổ chức đào tạo 8 lớp hệ chính quy với 465 sinh viên (trong đó có 5 sinh viên người nước ngoài) và trên 40 lớp hệ vừa làm vừa học với hơn 2.000 sinh viên. Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo của Khoa ngày càng được khẳng định, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo đạt trên 95% ngay từ năm đầu sau tốt nghiệp; sinh viên tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học đáp ứng tốt yêu cầu công tác ở cơ sở giáo dục mầm non tại các địa phương. Nhiều sinh viên được đào tạo từ Khoa có phẩm chất và năng lực chuyên môn giỏi, là lực lượng nòng cốt về chuyên môn và quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng sư phạm của một số tỉnh miền Bắc.

Năm học 2018-2019, Khoa đã thực hiện kiểm định chương trình đào tạo và đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Giấy chứng nhận chương trình đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Với kết quả này, chương trình đào tạo của Khoa là chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Mầm non đầu tiên trong cả nước được kiểm định và công nhận chất lượng; Ghi nhận Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo giáo viên mầm non đầu tiên trong cả nước có chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận chất lượng tốt.

Mười lăm năm xây dựng và phát triển, Khoa Giáo dục Mầm non đã có những bước đi vững chắc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận cho sự phát triển chung của Nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý bậc học mầm non chất lượng tốt phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục.

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đang thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện, Khoa Giáo dục Mầm non xác định nhiệm vụ trọng tâm là quyết tâm thực hiện đổi mới có tính đột phá chương trình đào tạo hệ đại học, xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ Giáo dục Mầm non định hướng ứng dụng, chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp học mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng chuẩn hóa, quốc tế hóa, đa dạng hóa các mô hình giáo dục; thực hiện bồi dưỡng cán bộ, giảng viên vững lòng yêu nghề, tâm huyết và sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ mới mà ngành giáo dục và Nhà trường giao phó.

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

3.1. Chức năng

Đào tạo cử nhân giáo dục mầm non, thạc sĩ Giáo dục học (Giáo dục Mầm non);

Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cấp học mầm non;

Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng về giáo dục học mầm non, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non, các Sở Giáo dục và Đào tạo;

Tư vấn chính sách và tham gia các hoạt động chuyên môn về giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ;

Phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương trong công tác tuyển dụng, phát triển nghề nghiệp cho giáo viên, cán bộ quản lý cấp học mầm non.

3.2. Nhiệm vụ

Xây dựng tổ chức Khoa; quản lý nhân sự, viên chức, nhân viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ cử nhân ngành Giáo dục mầm non và chương trình thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành Giáo dục mầm non;

Phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động thực hành, thực tế nghề nghiệp cho sinh viên, giảng viên;

Xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý giáo dục mầm nonPhối hợp, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Giáo dục Mầm non; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non; phát triển học liệu, giáo trình ngành Giáo dục mầm non;

Thiện hoạt động kiểm tra, thanh tra, đảm bảo chất lượng giáo dục chuyên ngành Giáo dục Mầm non;

Quản lý và sử dụng tài sản của Trường cho các hoạt động phục vụ người học;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.