Đang xử lý.....

Lịch công tác tháng 7 năm 2019 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

01/7/2019

15h00

PHA1B

- Họp BTV Công đoàn

- Toàn thể BTV Công đoàn trường.

Chủ tịch

Công đoàn

Văn phòng CĐ

16h00

PHA1B

- Họp BCH Công đoàn mở rộng

- Toàn thể BCH Công đoàn trường và các Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch

Công đoàn

Văn phòng CĐ

Thứ Sáu

Ngày

05/7/2019

8h00

PHA1A

- Họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019.

- Theo Quyết định số 3419/QĐ-ĐHSP ngày 17/6/2019 của Hiệu trưởng về việc Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng.

Phó Hiệu trưởng PT

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

9h00

Phòng

104 - A1

- Nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

- Các ứng viên GS, PGS năm 2019

Phòng KH-CN&HTQT

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Bẩy

Ngày

06/7/2019

8h00

PH104-A4

- Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Các đơn vị theo danh sách đăng ký.

Phó Hiệu trưởng PT

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

Thứ Hai

Ngày

08/7/2019

14h00

PHA1A

- Hội nghị tổng kết công tác biên soạn bài giảng e-Learning năm học 2018-2019.

- Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các phòng (Đào tạo, KHCN&HTQT, KH-TC); các Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các giảng viên biên soạn bài giảng; đại diện Trung tâm CNTT-HL (ĐHTN)

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Ba

Ngày

23/7/2019

14h00

PHA1A

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

- Toàn thể BTV Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

Mai Xuân Trường

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Năm

Ngày

25/7/2019

15h00

PHA1A

- Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Trường.

- Toàn thể BCH Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

Mai Xuân Trường

Văn phòng Đảng ủy

Ghi chú:

- Lịch thường trực Ban giám hiệu giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ:

+ Tuần từ:  01-7/7/2019, PHT: Mai Xuân Trường;

+ Tuần từ : 08-14/7/2019, PHT: Hà Trần Phương;

+ Tuần từ :  15-21/7/2019, PHT: Nguyễn Thị Tính;

+ Tuần từ :  22-28/7/2019, PHT: Mai Xuân Trường;

+ Tuần từ :  29/7-04/8/2019, PHT: Nguyễn Thị Tính;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình

loading....