Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 15 - 21/7/2019  

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

15/7/2019

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Trần Thị Mai, chuyên ngành  Toán giải tích.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

9h00

PHA1A

- Họp công tác tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024.

- BGH, Chủ tịch Hội đồng trường;

- Trưởng và phó các phòng: Hành chính – Tổ chức, Quản trị  - Phục vụ, Công tác HSSSV, Đào tạo, Kế hoạch – Tài chính;

- Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng Ban Bảo vệ.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

14h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Thái Nguyên.

- Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu; Chủ tịch : Công đoàn, Hội Cựu chiên binh, Hội sinh viên trường; Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM.

Bí thư

Phạm Hồng Quang

Văn phòng ĐU

Thứ Ba

Ngày

16/7/2019

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

17/7/2019

14h00

HTC1

- Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHSP nhiệm kỳ 2019-2024.

- Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; thành viên Hội đồng trường; Ban Chấp hành Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội cựu chiến binh trường; trưởng, phó các đơn vị thuộc trường; Bí thư chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; trưởng, phó trưởng bộ môn thuộc khoa của Trường; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, giảng viên cao cấp và tương đương.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban TCCB

Thứ Năm

Ngày

18/7/2019

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

19/7/2019

8h00

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Phạm Hữu Lộc, chuyên ngành  LL&LSGD.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Bẩy

Ngày

20/7/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

21/7/2019

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Nguyễn Thị Tính

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần.

 Go top

 

loading....