Đang xử lý.....

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH 

Nguyễn Thị Mai Hương

 

Trong bối cảnh vừa đảm bảo phòng dịch tốt cho mọi thành viên của Nhà trường vừa đảm bảo duy trì và thực hiện có chất lượng hoạt động đào tạo, ngày 10 tháng 3 năm 2020 Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 507/ĐHSP-ĐT về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các khóa đào tạo trình độ đại học với hình thức dạy học trực tuyến qua ứng dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings. Để chuẩn bị cho việc học tập và giảng dạy trực tuyến, Nhà trường đã gửi tài liệu đến tài khoản cá nhân của từng sinh viên, sinh viên xem thời khóa biểu cá nhân trên websites của Trường, liên hệ với giảng viên phụ trách lớp học bằng zalo để nhận mật khẩu đăng nhập vào lớp học trực tuyến trước giờ học, sinh viên sử dụng máy tính, smartphone, Ipad... có kết nối Internet truy cập vào phần mềm Zoom Cloud Meetings để thực hiện hoạt động học.

Dưới sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị phục vụ, Phòng Công tác Chính trị Học sinh – Sinh viên, các chuyên gia công nghệ thông tin và các giảng viên có kinh nghiệm tổ chức dạy học trực tuyến của Trường, 100% giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non được bồi dưỡng dạy học trực tuyến theo hình thức online hoặc bồi dưỡng trực tiếp theo nhóm nhỏ, từng giảng viên đã chuẩn bị chu đáo về đề cương bài giảng và kỹ thuật dạy học trực tuyến, chủ động liên hệ với sinh viên, thành lập lớp học, xây dựng hệ thống bài tập… để tổ chức dạy học học kỳ II năm học 2019 – 2020.

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\b00dd455847d7f23266c.jpg

 

Giảng viên Nguyễn Quang Linh tập huấn kỹ năng dạy học trực tuyến cho giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non

 

Từ sáng ngày 16.3.2020 đến chiều ngày 19.3.2020, theo thời khoá biểu, số buổi dạy học trực tuyến được tổ chức của giảng viên và sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non là 38 buổi; số sinh viên tham gia học ở từng buổi học đạt tỷ lệ 94% trở lên. Theo phản hồi của giảng viên và sinh viên, chất lượng của việc dạy và học theo hình thức trực tuyến tốt, sinh viên có ý thức trách nhiệm khi tham gia lớp học, nhiều giảng viên có sự kết nối, tương tác tốt với sinh viên, kiểm soát tốt quá trình lên lớp, chất lượng giờ giảng được đảm bảo.

 

Giảng viên khoa GDMN tổ chức dạy học trực tuyến

 

 

 

 

Sinh viên khoa GDMN thứng thú tham gia tiết học trực tuyến

 

Quá trình tổ chức dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Tất cả các lớp học đều có sự quản lý của lãnh đạo Phòng Đào tạo. Sau từng buổi lên lớp, giảng viên báo cáo số lượng sinh viên lên lớp, chất lượng buổi học và những vấn đề phát sinh… để Nhà trường kịp thời nắm bắt và hỗ trợ những khó khăn nếu có từ phía người dạy và người học.

Đến ngày 20 tháng 3 năm 2029, 100% lớp học phần đã được giảng viên trong Khoa lên lớp theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Tập thể giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non đều xác định: Chủ thể giám sát hoạt động dạy của giảng viên chính là uy tín chuyên môn và đạo đức nghề của giảng viên; chủ thể giám sát hoạt động học của sinh viên chính là đạo đức, là tương lai của sinh viên. Với tinh thần đó tập thể Khoa Giáo dục Mầm non đoàn kết một lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch, chiến thắng khoảng cách không gian để đạt chất lượng đào tạo tốt.

Đại dịch cần có sự CÁCH LY về khoảng cách ĐỊA LÝ nhưng để đảm bảo chất lượng đào tạo nhất thiết phải có sự ĐỒNG LÒNG, QUYẾT TÂM của tập thể giảng viên và sinh viên. Với tinh thần đó, trong bối cảnh hiện nay, giảng đường đại học dù vắng bóng người học nhưng tại các văn phòng Khoa, văn phòng bộ môn hay tại phòng làm việc riêng của giảng viên vẫn sáng những bài giảng tâm huyết. Tại góc học tập ở nhà, từng sinh viên vẫn tích cực, miệt mài học tập hiệu quả với các bạn học và giảng viên.

Xin gửi tới các thầy cô thông tin vui về chất lượng dạy học trực tuyến tại Khoa Giáo dục Mầm non nói riêng và Trường Đại học Sư phạm nói chung.

 

 

Phản hồi tích cực của sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non

đối với tiết dạy của giảng viên.

Bước đầu triển khai dạy học trực tuyến đã có những thành công nhất định. Tuy nhiên còn rất nhiều khó khăn trong giai đoạn tới: hoạt động quản lý người học, đánh giá quá trình học tập của sinh viên, tư vấn học tâp cho sinh viên… Để giải quyết các khó khăn đó, Nhà trường và Khoa chuyên môn tiếp tục hỗ trợ giảng viên ứng dụng các phần mềm dạy học hiện đại trong tổ chức dạy học. Tuy nhiên yếu tố quyết định chất lượng dạy học chính là giảng viên và sinh viên. Khoa đặt niềm tin ở giảng viên và sinh viên để thực hiện thành công năm học 2019 – 2020.

                                                                                                                                                                           Ban Biên tập.

 

loading....