Đang xử lý.....

Đoàn thanh niên 

               BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Vũ Trọng Lượng

Bí thư

0983217435

luongvt@tnue.edu.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Bí thư

0393372295